dilluns, 28 de gener de 2013

Documents i recursos

Avaluar per aprendre. "Rebost de recursos per a una avaluació grafiticant". Àngels Prat, Neus Sanmartí, Guida Al·lès. (web)

Avaluar per aprendre. 
L'avaluació per millorar els aprenentatges de l'alumnat en el marc del currículum per competències. Neus Santmartí. 2010. (article - pdf)

Aportaciones de Mario Lodi a la innovación pedagógica.
Argumentos teóricos y experiencias realizadas. José Gonzélez Monteagudo. (article - pdf).

Site de Philippe Meirieu.
Histoire et actualité de la pédagogie. (web)

Xaxa de Competències Bàsiques.
La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació. (web)

Cinescola
Propostes didàctiques per integrar el cinema a l'aula a Primària i Secundària.
"Fomentar la lectura crítica i comprensiva de la imatge, fer conèixer una història mínima i bàsica del cinema perquè l'alumnat es pugui situar millor davant la imatge cinematogràfica; difondre les quatre regles del llenguatge fílmic; contextualitzar una pel.lícula i allò que vol transmetre; gaudir del cinema, interrelacionar el currículum amb un conjunt de produccions cinematogràfiques." (web)

Pàgina de Núria Alart
Pàgina amb activitats, recursos, orientacions, per a treballar totes les capacitats dels infants i joves. Caceres del tresor, qüestionaris, webquest, portafoli, PLE, articles... (web)

Recursos didàctics per a l'autoformació
Seqüència didàctica, dinàmiques, organització d'aula, aprenentatge cooperatiu, programació PBL. (web)

EDU3.cat
Recursos audiovisuals (web)

EDU365.cat
Repositori de recursos digitals (web)

edutopia
"We are dedicated to improving the K-12 learning process through innovative, replicable, and evidence-based strategies that prepare students to thrive in their studies, careers, and adult lives." George Lucas educational foundation. (web)

Treball cooperatiu
Recursos per l'aprenentatge basat en problemes (web)

Cinema en curs. (Núria Aidelman & Laia Colell)
Article a la revista digital de cinema A cuarta parede, sobre l'experiència de creació cinematogràfica a l'escola i l'institut. (article - web)

Scratch Català
Pàgina d'Eugeni Català amb notícies i recursos per treballar amb Scratch (blog)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada