dimecres, 24 d’abril de 2013

PLEs a Secundària: Adolescents i autonomia


Al blog e-aprendizaje he trobat aquest vídeo del professor Alejandro Sarbach, on explica la seva visió dels entorns personals d'aprenentatge (PLEs). M'ha semblat clau com ho relaciona amb l'autonomia dels adolescents.
N'he fet una transcripció (no literal) per si algun dia el vídeo desapareix, no perdre el contingut:

Segons Alejandro Sarbach, hi ha dues maneres d'entendre els PLEs:

  • Com a eina de desenvolupament professional.
  • Com a objecte d'aprenentatge dels alumnes.

Però encara es pot fer una altra distinció:

  • Com a suma d'eines tecnològiques.
  • Com a manera d'entendre els aprenentatges.

És aquesta última manera de veure-ho la que és més interessant. 

En la seva experiència, primer es va dedicar a construir el seu propi PLE des de la vessant tecnològica. Desprès va comprendre que això generava condicions per entendre la seva pràctica docent i l'impuls de processos d'aprenentatge amb els alumnes d'una manera diferent.

Ara segueix fent servir el PLE pel seu propi aprenentatge com a docent però el que li preocupa més és com els seus alumnes construeixen el seu PLE, aprenen a fer servir les eines tecnològiques no per l'aprenentatge de la seva assignatura sinó com a eines que poder ser útils al llarg de la seva vida.

És diferent el tema PLE amb universitaris que amb adolescents, que a més estan en un entorn institucional que genera dinàmiques oposades a aquestes orientacions. I aquí arriba a la qüestió fonamental: la noció de PLE lligada a la noció d'autonomia.

Els alumnes estan a l'educació secundària no per motivacions intrínseques sinó per a obtenir l'acreditació que els permeti accedir al món laboral o a altres estudis. 
Els processos d'aprenentatge entesos des de la construcció d'entorns exigeixen un alt nivell d'autonomia, que normalment els adolescents encara no han desenvolupat. 

Per a un professor de secundària impulsar la construcció de PLEs significa, sobre tot, instal·lar com a objecte fonamental d'aprenentatges més que el de les noves tecnologies, la construcció d'aptituds i habilitats que permetin desenvolupar l'autonomia personal en la gestió de l'aprenentatge.

No hi ha cap possibilitat d'aplicar aquestes orientacions mentre el conjunt de motivacions que s'impulsen als aprenentatges a secundària siguin motivacions extrínseques. Els nois han d'estar entusiasmats, han de tenir ganes, han de confiar en les seves possibilitats, per a poder començar a construir entorns personals autònoms.

És freqüent trobar-hi certa resistència a generar processos autònoms. Això fa que el docent es trobi davant un doble repte:

  • Vèncer les seves pròpies limitacions.
  • Impulsar processos de transformació d'actitud per part des alumnes.


A partir d'aquest vídeo he descobert el blog de l'Alejandro Sarbach, Carbonilla, i ja l'he afegit a la llista de blogs a seguir. Segur que en tornaré a parlar.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada